Pravidla soutěže

Pravidla soutěže “Mise cti”

 1. Obecné

  1. Soutěž “Mise cti” probíhá od listopadu 2018 do května 2019.
  2. Soutěž probíhá pouze elektronicky.
  3. Soutěž je založena na tématech ministrantských schůzek: Emil Kapaun: Mise cti.
 2.  Soutěžící:

  1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni ministranti olomoucké arcidiecéze, kteří navštěvují v letošním roce ministrantské schůzky.
  2. Soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií, podle věku: 1. stupeň a 2. stupeň
  3. Horní věková hranice pro účast v soutěži je omezena na 15 let.
  4. Soutěžící si vytvoří profil, který používají pro všechna kola soutěže.
 3. Průběh soutěžního kola

  1. Soutěžní kolo trvá 2 měsíce.  
  2. Soutěžní kolo je přístupné jen přihlášeným uživatelům.
  3. Soutěžící zvolí kategorii, která mu náleží.
  4. Každé soutěžní kolo se sestává ze dvou otázek.
  5. Každá otázka má více možností, z nichž jen jedna je správná.
  6. Za každou správně zodpovězenou otázku dostává soutěžící 1 bod.
  7. Za každou chybně zodpovězenou otázku dostává soutěžící 0 bodů.
  8. Správné otázky z každého kola budou zobrazeny v sekci: “Proběhlá kola” po uzavření aktuální
 4. Vyhodnocení + předání cen

  1. Po ukončení soutěže bude provedeno závěrečné vyhodnocení.
  2. Vyhrávají hráči, kteří získali nejvyšší počet bodů.
  3. Při rovnosti bodů proběhne losování.
  4. Oznámení vyhodnocení a předání cen proběhne 1. května 2019 na Ministrantském dni v Olomouci.
  5. Po 1. květnu budou výsledky zveřejněny i na tomto webu.
 5. Kontrola

  1. Organizátoři mohou vyřadit ze soutěže ty, kteří:
   1. Záměrně soutěží v jiné věkové kategorii, než do které skutečně spadají.
   2. Nejsou ministranti.
   3. Nejsou ministranti, kteří se účastní ministrantských schůzek.
   4. Projevují se na tomto webu vulgárně, rasisticky, nebo urážlivě.